Anh chị hãy học chiến lược phần ngữ pháp và phần đọc ở khóa học 500+. Tôi đang làm dở phần nghe. Khi nào xong phần nghe tôi sẽ update vào sau

Link học khóa học 500+ : http://toeflitpvn.com/500diemtoeflipt