Tin vui: Sau một thời gian cố gắng, kiên trì, tôi đã xây lại website học toefl itp hoàn toàn mới. Ngoài ra, tôi bổ sung rất nhiều kiến thức cũng như công cụ mới trong website để thuận tiện cho các bạn học tập hơn. Các bạn có thể xem video chi tiết:

1. Tổng quan phần ngữ pháp Toefl itp

Phần ngữ pháp Toefl itp(Structure and Written Expression) bên khảo thí đánh giá thí sinh CHỈ CHUYÊN VỀ MẶT NGỮ PHÁP, không xen lẫn đánh giá về vốn từ vựng. Chính vì thế các đồng chí cần phải học chắc kiến thức ngữ pháp mới làm được, đó là điểm khác biệt trong toefl itp so với các bài thi khác. Nếu các đồng chí biết được điểm này của toefl itp thì các đồng chí sẽ có chiến lược học và triển khai cách làm hợp lý.

Có một điều hiển nhiên như này, Nếu đồng chí nào chuyên Anh Văn thường làm đề ngữ pháp là đọc và dịch để chọn đáp án. Khi làm đề ngữ pháp toefl itp thì tỷ lệ đúng cao nhưng sẽ không đủ thời gian làm. Điều này là chắc chắn. Tôi cũng đã triển khai dạy toefl itp cho một số giáo viên Anh Văn khi kiểm tra kiến thức đầu vào tôi thấy vậy.

Kiến thức chưa đủ, Cần phải có thêm kỹ năng làm bài thì mới tối ưu được thời gian học cũng như công sức. Tôi sẽ cung cấp kỹ năng làm bài cho các đồng chí để đồng chí làm xong bài còn có thời gian xem lại một lượt. Đối với phần ngữ pháp, Yêu cầu các đồng chí cần đạt điểm tuyệt đối. Giờ chúng ta bóc tách các phần trong toefl itp

Cấu trúc phần ngữ pháp toefl itp có tổng 40 câu chia thành hai dạng câu hỏi:

- Dạng 1: gồm 15 câu đầu là điền vào chỗ trống, sẽ có 4 đáp án A,B,C và D. Đồng chí cần chọn đáp án thích hợp nhất vào chỗ trống. Ví dụ dạng đề:

Although --- some textile products, it imports many as well.

(A) the exports of the United States

(B) exporting of the United States

(C) exporter of the United States

(D) the United States exports

- Dạng 2: gồm 25 câu sau là tìm lỗi sai ngữ pháp. Sẽ có 4 từ cụm từ được gạch chân. Đồng chí cần dựa vào kiến thức ngữ pháp của mình để phân tích đáp án nào đang sai về mặt ngữ pháp. Ví dụ dạng đề:

A radio telescope is an instrument that collects and measured faint radio waves given off by objects in space.

So sánh sự khác nhau đề thi ngữ pháp toefl itp với dạng đề thi khách như toeic, ielts, đề thi các cấp…

-Dạng 1: Khi các đồng chí phân tích câu hỏi và phần còn thiếu là Danh Từ chẳng hạn. Thì đáp án trong toefl itp sẽ chỉ có 1 đáp án là Danh từ, còn 3 đáp án còn lại là từ loại khác(Hãy nhớ ý này của tôi). Còn đối với toeic hoặc đạng đề khác. Thì cả 4 đáp án đều là Danh từ, các đồng chí cần phải biết nghĩa của 4 từ đó mới làm chính xác được câu đó.

-Dạng 2: Phần này 4 đáp án của toefl itp sẽ có 1 đáp án sai hoàn toàn ngữ pháp, Chúng ta chỉ cần phân tích ngữ pháp là chọn được đáp án, không phải dịch. Còn các đề dạng khác thì ngoài câu sai về ngữ pháp ra, còn sai về ngữ nghĩa, nên phải dịch được thì mới làm được câu đó.

 

2. Chiến lược học

2.1 Chiến lược học 15 câu đầu

Đối với 15 câu đầu thì kiến thức áp dụng chính là: Mệnh đề tính từ, Mệnh đề trạng từ, Mệnh đề danh từ và Từ loại. Dưới đây là Video hướng dẫn cụ thể. Mời các đồng chí xem:

 

2.2 Chiến lược học 25 câu sau

Đối với 25 câu sau thì phần từ loại là quan trọng nhất. Nếu các đồng chí khi gạch chân từ nào mà biết từ đó thuộc từ loại nào thì các bạn đã được 85% câu đó làm đúng rồi. Còn chiến lược làm cụ thể thì mình sẽ hướng dẫn ở bài sau. Dưới đây là video tổng quan về 25 câu sau:

Sau bài tổng quan này các đồng chí đã biết sơ khai phần ngữ pháp toefl itp. Nếu chưa đọc kỹ thì hãy đọc lại sẽ giúp ích cho các đồng chí rất nhiều trong quá trình học sau này

Xin Chào! Tôi Là Nguyễn Đức Mùi. Rất Vui Khi Bạn Đã Theo dõi toàn bộ bài Viết

Chúc Bạn Thi Tốt!