Tin vui: Sau một thời gian cố gắng, kiên trì, tôi đã xây lại website học toefl itp hoàn toàn mới. Ngoài ra, tôi bổ sung rất nhiều kiến thức cũng như công cụ mới trong website để thuận tiện cho các bạn học tập hơn. Các bạn có thể xem video chi tiết:

Đối với phần nghe. Nhiều người bảo có phương pháp mẹo phần nghe để có thể tỷ lệ đúng cao?

Xin thưa các quý vị đại biểu rằng: Phần nghe không có bất cứ mẹo nào từ 450 điểm ngoại trừ học và luyện nghe nhiều. Các em đừng đi sang tây thiên để đi tìm phương pháp. Thời gian đó hãy tự luyện nghe sẽ hiệu quả hơn. Đừng đi tìm cái không có, rồi cuối cùng vẫn ở vạch xuất phát. Thật đó, hãy tin tôi đi.

Dưới đây là 658 video thuộc 30 câu đầu phần nghe mà tôi đã cất công cắt gồm đề+script+đáp án. Mỗi một video được lặp 3 lần được xuất hiện lần lượt là ĐỀ->SCRIPT->ĐỂ->ĐÁP ÁN. Giúp các em ôn luyện hiệu quả hơn.


ccctt1


ccctt2


ccctt3


ccctt4


ccctt5


ccctt6


ccctt7


ccctt8


ccctt9


ccctt10


ccctt11


ccctt12


ccctt13


ccctt14


ccctt15


ccctt16


ccctt17


ccctt18


ccctt19


ccctt20


ccctt21


ccctt22


ccctt23


ccctt24


ccctt25


ccctt26


ccctt27


ccctt28


ccctt29


ccctt30


ccctt31


ccctt32


ccctt33


ccctt34


ccctt35


ccctt36


ccctt37


ccctt38


ccctt39


ccctt40


ccctt41


ccctt42


ccctt43


ccctt44


ccctt45


ccctt46


ccctt47


ccctt48


ccctt49


ccctt50


ccctt51


ccctt52


ccctt53


ccctt54


ccctt55


ccctt56


ccctt57


ccctt58


ccctt59


ccctt60


ccctt61


ccctt62


ccctt63


ccctt64


ccctt65

 

Xin Chào! Tôi Là Nguyễn Đức Mùi. Rất Vui Khi Bạn Đã Theo dõi toàn bộ bài Viết

Chúc Bạn Thi Tốt!