Tin vui: Sau một thời gian cố gắng, kiên trì, tôi đã xây lại website học toefl itp hoàn toàn mới. Ngoài ra, tôi bổ sung rất nhiều kiến thức cũng như công cụ mới trong website để thuận tiện cho các bạn học tập hơn. Các bạn có thể xem video chi tiết:

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC PHẦN NGỮ PHÁP TOEFL ITP

Danh sách bài học bên dưới tôi bố trí cấu trúc dẫn dắt để các đồng chí có sự logic theo kiến thức từ dễ đến khó. Các bài có sự liên quan chặt chẽ với nhau. Chính vì vậy, Các đồng chí học chắc từng bài. Lưu ý: Không được học nhảy cóc và nếu chưa học chắc bài nào, thì hãy học lại bao giờ chắc và ngấm hiểu sâu kiến thức mới chuyên bài sau. Ai không nghe chắc chắn sẽ rất khó hiểu nếu không chú ý những điều tôi vừa nói. Bây giờ chúng ta bắt đầu phần ngữ pháp:

Bài 1: Tổng quan và chiến lược học phần ngữ pháp toefl itp  

Bài 2.1: Lý thuyết từ loại trong toefl itp 

Bài 2.2: Luyện tập xác định từ loại trong toefl itp 

Bài 3: Thì và cấu trúc trong toefl itp 

Bài 4: Học lý thuyết 5 cấu trúc cứng và luyện tập 

Bài 5: Mệnh đề tính từ và luyện tập 

Bài 6: Loại bỏ nhiễu cấp độ 1 

Bài 7: Mệnh đề trạng từ và luyện tập 

Bài 8: Mệnh đề danh từ 

Bài 9: Loại bỏ nhiễu cấp độ 1 và 2 

Bài 10: Các kiến thức còn lại trong toefl itp ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Bài 11: Luyện tập và chữa 15 câu đầu 

 

Bài 12: Luyện tập và chữa 25 câu sau 

 

Bài 13: Kiến Thức Phân Mảnh Toefl itp 

 

Bài 14: Các Đề gợi ý Kiến thức giải 

 

Bài 15: Lời kết 

 

Xin Chào! Tôi Là Nguyễn Đức Mùi. Rất Vui Khi Bạn Đã Theo dõi toàn bộ bài Viết

Chúc Bạn Thi Tốt!