Xin chào các đồng chí và các bạn.

Sau 2 tháng (1/06/2020-29/07/2020) triển khai khóa học từ vựng trên memrise thì tôi có một số dữ liệu thống kê thú vị cho các đồng chí.


Số liệu và việc phân chia thành các mức độ này nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các đồng chí tiết kiệm được kha khá thời gian cho việc học từ mới phụ thuộc vào trình độ hiện tại của các đồng chí. Giờ tôi sẽ hướng dẫn các đồng chí áp dụng các thông số vào thực tế.

Mỗi người sẽ có trình độ tiếng anh khác nhau, vốn từ khác nhau. Phần đọc toefl itp tập trung vào đọc hiểu(kiểm tra vốn từ vựng) không đòi hỏi trình độ cao siêu như ielts là cần hiểu ẩn ý của nó, Nên:

-Đối với các đồng chí vốn từ thấp trình độ tiếng anh yếu thì nên học theo trình tự >>Từ phổ biến>>Khá phổ biến>>Khá hiếm>>Từ Hiếm gặp. Tại sao lại học như vậy? Thưa là: Các đồng chí hãy nhìn vào cột “Xuất hiện trong bài” nó tương đương “mức độ hiểu” khi các đồng chí nắm trọn các từ đó. Nghĩa là các đồng chí học 810 từ của “từ phổ biến” các đồng chí sẽ hiểu được 54-67% nội dung của bài

-Đối với các đồng chí có vốn từ tốt thì nên học ngược lại >>Từ hiếm gặp>>Khá hiếm>>khá phổ biến>>Từ phổ biến. Tại sao lại học như vậy? Do những nhóm từ 3,2,1 các đồng chí gần như đã biết hết rồi nên không nên học lại cho tốn thời gian

-Để tiện cho việc học thì tôi đã chuyển thể sang các khóa học memrise để tiện cho đồng chí học. Các đồng chí chọn khóa học tương ứng để học:

>>Link học Từ phổ biến: https://www.memrise.com/course/5768895/tu-pho-bien-toefl-itp-nguyen-duc-mui/

>>Link học Khá phổ biến: https://www.memrise.com/course/5768903/tu-kha-pho-bien-toefl-itp-nguyen-duc-mui/

>>Link học Khá hiếm: https://www.memrise.com/course/5768904/tu-kha-hiem-toefl-itp-nguyen-duc-mui/

>>Link học Từ hiếm gặp: https://www.memrise.com/course/5768907/tu-hiem-gap-toefl-itp-nguyen-duc-mui/

 

Video chi tiết: