Yêu cầu các đồng chí học thuộc kiến thức mệnh đề tính từ. Phải học chắc rồi mới học phần mệnh đề trạng từ này. Nếu chưa chắc mệnh đề tính từ, xin hãy quay lại học lại. Cảm ơn!

Video kiến thức cũng như luyện đề mệnh đề trạng từ.

Phần 1:

Để xem được video hãy click vào đây

Phần 2:

Để xem được video hãy click vào đây

Sub của mệnh đề trạng từ thường gặp:

Để xem được video hãy click vào đây

Danh sách kiến thức phân mảnh nên học trước.

 

Xin Chào! Tôi Là Nguyễn Đức Mùi. Rất Vui Khi Bạn Đã Theo dõi toàn bộ bài Viết

Chúc Bạn Thi Tốt!