Tin vui: Sau một thời gian cố gắng, kiên trì, tôi đã xây lại website học toefl itp hoàn toàn mới. Ngoài ra, tôi bổ sung rất nhiều kiến thức cũng như công cụ mới trong website để thuận tiện cho các bạn học tập hơn. Các bạn có thể xem video chi tiết:

Mệnh đề tính từ chiếm tỷ trọng số câu nhiều nhất trong 15 câu đầu và phân bố đều 25 câu sau. Chính vì thế các đồng chí tập trung ôn luyện kỹ phần này.

Hãy tải tài liệu để học ở đây: 

Lý thuyết và chiến lược mệnh đề tính từ 15 câu đầu:

Phần 1: 

Phần 2: 

Chiến lược mệnh đề tính từ 25 câu sau:

 

Xin Chào! Tôi Là Nguyễn Đức Mùi. Rất Vui Khi Bạn Đã Theo dõi toàn bộ bài Viết

Chúc Bạn Thi Tốt!