Mệnh đề tính từ chiếm tỷ trọng số câu nhiều nhất trong 15 câu đầu và phân bố đều 25 câu sau. Chính vì thế các đồng chí tập trung ôn luyện kỹ phần này.

Lý thuyết và chiến lược mệnh đề tính từ 15 câu đầu:

Phần 1: 

Để xem được video hãy click vào đây

Phần 2: 

Để xem được video hãy click vào đây

Chiến lược mệnh đề tính từ 25 câu sau:

Để xem được video hãy click vào đây

 

Xin Chào! Tôi Là Nguyễn Đức Mùi. Rất Vui Khi Bạn Đã Theo dõi toàn bộ bài Viết

Chúc Bạn Thi Tốt!