Tin vui: Sau một thời gian cố gắng, kiên trì, tôi đã xây lại website học toefl itp hoàn toàn mới. Ngoài ra, tôi bổ sung rất nhiều kiến thức cũng như công cụ mới trong website để thuận tiện cho các bạn học tập hơn. Các bạn có thể xem video chi tiết:

Đây là kiến thức quan trọng thứ 3 trong phần ngữ pháp. Ba mệnh đề là nòng cốt xương sống của ngữ pháp. Yêu cầu các đồng chí cần học thuộc lòng cấu trúc, vị trí cũng như cách sử dụng. Nhớ lời tôi dặn nhé. YÊU CẦU HỌC THUỘC

Tải tài liệu về in để học. Chú ý: Mệnh đề trạng từ và Mệnh đề danh từ cùng 1 file. Mệnh đề danh từ bắt đầu từ trang 10:  

Sau đó xem video tổng hợp kiến thức và luyện đề mệnh đề tính từ bên dưới

 

Đáp án từ câu 31 đến câu 39:  31:B;  32:D;   33:B;   34:C;   35:C;   36:B;    37:C   38:A;  39B

 

 

Xin Chào! Tôi Là Nguyễn Đức Mùi. Rất Vui Khi Bạn Đã Theo dõi toàn bộ bài Viết

Chúc Bạn Thi Tốt!