Đây là kiến thức quan trọng thứ 3 trong phần ngữ pháp. Ba mệnh đề là nòng cốt xương sống của ngữ pháp. Yêu cầu các đồng chí cần học thuộc lòng cấu trúc, vị trí cũng như cách sử dụng. Nhớ lời tôi dặn nhé. YÊU CẦU HỌC THUỘC

Sau đó xem video tổng hợp kiến thức và luyện đề mệnh đề tính từ bên dưới

Để xem được video hãy click vào đây

 

Đáp án từ câu 31 đến câu 39:  31:B;  32:D;   33:B;   34:C;   35:C;   36:B;    37:C   38:A;  39B

 

 

Xin Chào! Tôi Là Nguyễn Đức Mùi. Rất Vui Khi Bạn Đã Theo dõi toàn bộ bài Viết

Chúc Bạn Thi Tốt!