Tin vui: Sau một thời gian cố gắng, kiên trì, tôi đã xây lại website học toefl itp hoàn toàn mới. Ngoài ra, tôi bổ sung rất nhiều kiến thức cũng như công cụ mới trong website để thuận tiện cho các bạn học tập hơn. Các bạn có thể xem video chi tiết:

Mảng từ loại tôi liệt kê gồm: Danh từ, Tính từ, Động từ, Trạng từ, Giới từ. Các đồng chí tập trung các từ loại tôi liệt kê thôi nhé.Cái gì cần học thì tôi liệt kê.

 

1. Danh từ (Nouns): Là từ chỉ tên, tên người, tên vật, tên đồ vật…

Ví dụ: teacher, dog, pen, table,

Mời các đồng chí xem video này để biết phần danh từ cần tập trung kiến thức gì nhé.

Danh sách các mạo từ liên quan mật thiết với danh từ. Xem để biết, còn cách sử dụng thì tôi nói trong bài sau

 

2. Tính từ (Adjectives): Là từ cung cấp tính chất cho danh từ, làm cho danh từ rõ nghĩa hơn, chính xác và đầy đủ hơn.

Ví dụ: a dirty hand, a new dress, the car is new.

Mời các đồng chí xem video này để biết phần tính từ cần tập trung kiến thức gì nhé.

 

3. Động từ (Verbs): Là từ diễn tả một hành động, một tình trạng hay một cảm xúc. Nó xác định chủ từ làm hay chịu đựng một điều gì.

Ví dụ: The boy played football. He is hungry. The cake was cut.

Phần động từ là phần rất quan trọng. Ở trong video tôi cũng đã hướng dẫn các đồng chí cách xác định động từ mà không cần biết nghĩa. Hãy xem phần cuối video vì nó rất quan trọng

 

4. Trạng từ (Adverbs): Là từ bổ sung ý nghĩa cho một động từ, một tính từ hay một trạng từ khác. Tương tự như tính từ, nó làm cho các từ mà nó bổ nghĩa rõ ràng, đầy đủ và chính xác hơn.

Ví dụ: He ran quickly. I saw him yesterday. It is very large.

Trạng từ thông thường Adj+Ly=adv. Nhưng còn các dạng trạng từ khác thì tôi sẽ hướng dẫn các đồng chí học trạng từ. Bên dưới cùng của bài viết, tôi sẽ gửi toàn bộ khóa học từ loại trên memrise.

 

5. Giới từ (Prepositions): Là từ thường dùng với danh từ và đại từ hay chỉ mối tương quan giữa các từ này với những từ khác, thường là nhằm diễn tả mối tương quan về hoàn cảnh, thời gian hay vị trí.

Ví dụ: It went by air mail. The desk was near the window.

Đối với phần giới từ, Các đồng chí chỉ cần học thuộc được các giới từ hay gặp trong toefl itp và vị trí của nó là được.

Video hướng dẫn tất cả trường hợp sau giới từ gồm các thành phần nào

Video dưới tôi liệt kê các giới từ hay thi trong toefl. Các đồng chí hãy liệt kê nó ra rồi học nhé

 

Các khóa học Memrise về từ loại [Miễn phí]

- Khóa học giới từ          

https://www.memrise.com/course/1514797/hoc-gioi-tu-nguyen-duc-mui-toefl-itp/

- Khóa học đuôi danh từ

https://www.memrise.com/course/1338882/hoc-duoi-danh-tu-nguyen-duc-mui/

- Khóa học đuôi tính từ 

https://www.memrise.com/course/1338899/hoc-duoi-tinh-tu-nguyen-duc-mui/

- Khóa học cụm động từ

https://www.memrise.com/course/1514872/khoa-hoc-cum-dong-tu-nguyen-duc-mui-toefl-itp/

- Khóa học trạng từ       

https://www.memrise.com/course/1338906/hoc-trang-tu-nguyen-duc-mui/

 

Xin Chào! Tôi Là Nguyễn Đức Mùi. Rất Vui Khi Bạn Đã Theo dõi toàn bộ bài Viết

Chúc Bạn Thi Tốt!