Tin vui: Sau một thời gian cố gắng, kiên trì, tôi đã xây lại website học toefl itp hoàn toàn mới. Ngoài ra, tôi bổ sung rất nhiều kiến thức cũng như công cụ mới trong website để thuận tiện cho các bạn học tập hơn. Các bạn có thể xem video chi tiết:

 

1. Khóa Học Toefl ITP Dưới <337 điểm - Tương đương A1 theo Khung Năng lực Ngoại Ngữ 6 Bậc dùng cho VN 

2. Khóa Học Toefl ITP Từ 360-449 điểm - Tương đương A2 theo Khung Năng lực Ngoại Ngữ 6 Bậc dùng cho VN 

3. Khóa Học Toefl ITP Từ 450-499 điểm - Tương đương B1 theo Khung Năng lực Ngoại Ngữ 6 Bậc dùng cho VN 

4. Khóa Học Toefl ITP Từ 500-626 điểm - Tương đương B2 theo Khung Năng lực Ngoại Ngữ 6 Bậc dùng cho VN 

5. Khóa Học Toefl ITP >=627 điểm - Tương đương C1 theo Khung Năng lực Ngoại Ngữ 6 Bậc dùng cho VN 

6./ Các khóa học Toefl ITP Trên Memrise Cần Biết – Nguyễn Đức Mùi 

 

Trong quá trình học có thắc mắc gì thì vào nhóm TỰ HỌC TOEFL ITP. Mọi người hoặc là tôi sẽ giúp đỡ các bạn khi các bạn hỏi: Link nhóm facebook: https://www.facebook.com/groups/2386629721599999/