1./ PHIẾU LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM

 

- Là một khổ giấy A4, và được trình bày như bên dưới


2./ CÁCH ĐIỀN PHIẾU TRẢ LỜI

2.1 NAME

-Viết HOA không dâu, phần họ, tên đệm và tên cách nhau 1 ô trống

-Sau đó tìm ký tự bên dưới tương ứng tô kín(chú ý phải tô kín, đây là phần máy quét lên phải kín, Nếu không máy sẽ quét và đọc nhầm tên, không hợp lệ sẽ không có chứng chỉ sau khi thi)

 2.2/ STUDENT NUMBER

-Mục này điền số chứng minh thư nhân dân hoặc số thẻ căn cước

-Cách điền cũng như mục 2.1. Điền số trên rồi tìm ô tương ứng bên dưới tô đen, kín

-Hình minh họa bên dưới

 


 

2.3/ DATE OF BIRTH

-Mục này điền ngày tháng năm sinh. Điền THÁNG->NGÀY->NĂM. NĂM điền 2 số cuối

- Chú ý ký hiệu, nhiều anh chị chỉ vì điền sai chỗ này mà không có chứng chỉ.

 

- MO (MONTH) là viết tắt của tháng

- DAY: là ngày

- YEAR: Là năm


2.4/ MÃ NGÔN NGỮ VÀ MÃ QUỐC GIA BẢN ĐỊA

 

Dựa vào bảng mã ngôn ngữ và mã quốc gia này để chúng ta tìm và điền cho đúng. Vì các nước thi toefl itp, bài thi đều được chấm ở HOA KỲ và CHỨNG CHỈ cũng được in từ HOA KỲ nên chúng ta cần phải ghi chính xác2.4.1 BẢNG TRA MÃ NGÔN NGỮ2.4.2 BẢNG TRA MÃ QUỐC GIA

 


 

Theo tra bảng thì

-Mã Ngôn Ngữ: 388

-Mã Quốc Gia: 605


 

2.5/ GIỚI TÍNH, ĐỊA ĐIỂM THI, KỸ VÀ NGÀY THÁNG THI

2.5.1/ GIỚI TÍNH

Tô điền tương ứng theo giới tính

-Male= Nam giới

-Female= Nữ giới

 

2.5.2/ ĐỊA ĐIỂM THI

Giám thị sẽ đọc cho anh chị ghi rõ dàng địa chỉ thi

 

2.5.3/ KÝ TÊN, NGÀY THÁNG THI VÀ CAM KẾT 

-Ghi ngày tháng thi. Chú ý THÁNG->NGÀY->NĂM

- Chép đoạn: “I hereby affirm that I am the person whose name is given on this answer sheet

vào mấy gạch như bên dưới

-Ký tên và viết đầy đủ tên trên cùng 1 hàng
3. MỘT SỐ CHÚ Ý TRÁNH VI PHẠM

-Điền các mục như tôi hướng dẫn.

-Tô phải kín và đậm tránh máy quét không được

- Khi làm bài thi thì cần tô tròn, không “CHẤM”,”TÍCH CHỮ V”, HAY “TÍCH X” vào bài thi

- Một câu không được tô 2 đáp án hoặc bỏ trống. Chú ý, nếu thay đổi câu trả lời thì cần xóa thật sạch ô đã tô, tránh việc máy phát hiện là tô 2 ô thành ra vi phạm quy chế, không được chứng chỉ

- Chỗ làm bài có 3 section thì:

 

SECTION 1: TÔ PHẦN NGHE

SECTION 2: TÔ PHẦN NGỮ PHÁP

SECTION 3: TÔ PHẦN ĐỌC

 

Tránh nhầm lẫn tô lộn phần nghe và phần đọc

 

 

 

Xin Chào! Tôi Là Nguyễn Đức Mùi. Rất Vui Khi Bạn Đã Theo dõi toàn bộ bài Viết

Chúc Bạn Thi Tốt!