Đối với phần đọc thì mấu chốt chính là từ vựng. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ VỐN TỪ VỰNG TỐT? HỌC CHÚNG NHƯ THẾ NÀO LÀ HIỆU QUẢ?. Vốn từ vựng của toefl itp thiên về học thuật nên họ thường dùng những từ  hiếm-không phổ thông nên làm cho đồng chí khó khăn trọng việc học. Tôi đã tìm ra cách học từ hiệu quả không chỉ tăng vốn từ vựng mà còn tăng kỹ năng làm bài.

 

Tôi đã tìm ra cách học nhanh và hiệu quả. Một ngày tôi có thể học 50-100 từ (có thể hơn thế nếu toàn thời gian học) qua memrise. Tôi đã xây dựng hai khóa học học từ vựng để các bạn chỉ cần sử dụng và giảm thiểu thời gian cho các bạn là:

 

  • Khóa học từ vựng: Đối với khóa học từ vựng gồm hầu hết các chủ đề, chuyên đề nên khi các đồng chí học. Các đồng chí sẽ có thể hiểu hầu như trên 80% tất cả các đề thi. Link khóa học từ vựng: https://goo.gl/fscJpM 
  • Khóa học từ đồng nghĩa: Đối với khóa học này, khi đồng chí học xong sẽ nắm chắc được từ 12-17 câu phần đọc trong toefl, mỗi 1 đề có từ 12-17 câu đồng nghĩa. Đây là dạng câu hỏi phổ biến-Từ đồng nghĩa. link khóa học từ đồng nghĩa: https://goo.gl/ype7N8

 

Video giới thiệu các dạng câu hỏi phần đọc: https://goo.gl/CpfFyy 

 

 

Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các anh/chị học:

 

Bước 1: Trước tiên cần có tài khoản memrise. Đây là video hướng dẫn đăng ký

Link video hướng dẫn: https://goo.gl/iDEtZx

Link memrise: https://www.memrise.com

 

Bước 2: Tôi sẽ phân chia theo ngày để các đồng chí học. Hãy duy trì đều như vậy bạn sẽ được trên 500 là điều chắc chắn

Ngày 1:

level 1 và level 2

https://www.memrise.com/course/724843/phan-doc-nguyen-duc-mui-dvt/1/ 

https://www.memrise.com/course/724843/phan-doc-nguyen-duc-mui-dvt/2/

 

Làm 2 bài đọc tương ứng

 

STT

Ngày

Link từ vựng

Bài tương ứng

Từ đồng nghĩa

1

Ngày 1

level 1: https://goo.gl/STuVAH 

level 2: https://goo.gl/dcpX61 

Vào folder để lấy bài tương ứng

https://goo.gl/p79SMY 

Đáp án: 

https://goo.gl/AvBWy8 

https://goo.gl/HL7KAQ 

https://goo.gl/6JwpKd 

2

Ngày 2

level 3 : https://goo.gl/1Vv9wZ 

level 4 : https://goo.gl/tc9c58 

Vào folder để lấy bài tương ứng

https://goo.gl/p79SMY 

Đáp án: 

https://goo.gl/AvBWy8 

https://goo.gl/Zvd4EA 

https://goo.gl/GXFmXN 

3

Ngày 3

level 5: https://goo.gl/dhZCKn 

level 6: https://goo.gl/scU6yP 

Vào folder để lấy bài tương ứng

https://goo.gl/p79SMY 

Đáp án: 

https://goo.gl/AvBWy8 

https://goo.gl/v6z2Fz 

https://goo.gl/nzA8Hs 

4

Ngày 4

level 7: https://goo.gl/Lkzhnn 

level 8: https://goo.gl/tkZrBT 

Vào folder để lấy bài tương ứng

https://goo.gl/p79SMY 

Đáp án: 

https://goo.gl/AvBWy8 

https://goo.gl/Qqz8kh 

https://goo.gl/qf856W 

5

Ngày 5

level 9: https://goo.gl/h2iJLu 

level 10: https://goo.gl/vs8wav 

Vào folder để lấy bài tương ứng

https://goo.gl/p79SMY 

Đáp án: 

https://goo.gl/AvBWy8 

https://goo.gl/62ATuf 

https://goo.gl/h753Fo 

6

Ngày 6

level 11: https://goo.gl/VyV3QJ 

level 12: https://goo.gl/6Ctbvg 

Vào folder để lấy bài tương ứng

https://goo.gl/p79SMY 

Đáp án: 

https://goo.gl/AvBWy8 

https://goo.gl/XUJdoq 

https://goo.gl/pNX3bi 

7

Ngày 7

level 13: https://goo.gl/5WJ3nS 

level 14: https://goo.gl/MvF3n7 

Vào folder để lấy bài tương ứng

https://goo.gl/p79SMY 

https://goo.gl/1UeMJN 

https://goo.gl/sLgDt2 

8

Ngày 8

level 15: https://goo.gl/gA87Jr 

level 16: https://goo.gl/DEKiK7 

Vào folder để lấy bài tương ứng

https://goo.gl/p79SMY 

Đáp án: 

https://goo.gl/AvBWy8 

https://goo.gl/67qght 

https://goo.gl/2PjcWA 

9

Ngày 9

level 17: https://goo.gl/dzphsD 

level 18: https://goo.gl/evuqVc 

Vào folder để lấy bài tương ứng

https://goo.gl/p79SMY 

Đáp án: 

https://goo.gl/AvBWy8 

https://goo.gl/EmB8v6 

https://goo.gl/yZKpoV 

10

Ngày 10

level 19: https://goo.gl/xYiiEM 

level 20: https://goo.gl/i8R5xD 

Vào folder để lấy bài tương ứng

https://goo.gl/p79SMY 

Đáp án: 

https://goo.gl/AvBWy8 

https://goo.gl/1Em1PV 

https://goo.gl/LV7Tai 

11

Ngày 11

level 21: https://goo.gl/yz9Kwf 

level 22: https://goo.gl/3gJrsG 

Vào folder để lấy bài tương ứng

https://goo.gl/p79SMY 

Đáp án: 

https://goo.gl/AvBWy8 

https://goo.gl/NGLb2Y 

https://goo.gl/Hek845 

12

Ngày 12

level 23: https://goo.gl/krThBd 

level 24: https://goo.gl/wzDsLA 

Vào folder để lấy bài tương ứng

https://goo.gl/p79SMY 

Đáp án: 

https://goo.gl/AvBWy8 

https://goo.gl/8PPx8d 

https://goo.gl/mgegAv 

13

Ngày 13

level 25: https://goo.gl/fKWCej 

level 26: https://goo.gl/ZnjT2q 

Vào folder để lấy bài tương ứng

https://goo.gl/p79SMY 

Đáp án: 

https://goo.gl/AvBWy8 

https://goo.gl/QR7W5u 

https://goo.gl/5E73m2 

14

Ngày 14

level 27: https://goo.gl/VLrYLM 

level 28: https://goo.gl/qTWJ3v 

Vào folder để lấy bài tương ứng

https://goo.gl/p79SMY 

Đáp án: 

https://goo.gl/AvBWy8 

https://goo.gl/taWMK2 

https://goo.gl/16q8Uj 

15

Ngày 15

level 29: https://goo.gl/hYZ1fU 

level 30: https://goo.gl/ZQTxja 

Vào folder để lấy bài tương ứng

https://goo.gl/p79SMY 

Đáp án: 

https://goo.gl/AvBWy8 

https://goo.gl/gRPRNL 

https://goo.gl/4fJqCK 

16

Ngày 16

level 31: https://goo.gl/nQeZdw 

level 32: https://goo.gl/gbaFUc 

Vào folder để lấy bài tương ứng

https://goo.gl/p79SMY 

Đáp án: 

https://goo.gl/AvBWy8 

https://goo.gl/sryNVP 

https://goo.gl/UcmnoJ 

17

Ngày 17

level 33: https://goo.gl/aP6sQW 

level 34: https://goo.gl/LfEgei 

Vào folder để lấy bài tương ứng

https://goo.gl/p79SMY 

Đáp án: 

https://goo.gl/AvBWy8 

https://goo.gl/ufPQj1 

https://goo.gl/t4wvsd 

18

Ngày 18

level 35: https://goo.gl/EJYWaQ 

level 36: https://goo.gl/1ZKCV3 

Vào folder để lấy bài tương ứng

https://goo.gl/p79SMY 

Đáp án: 

https://goo.gl/AvBWy8 

https://goo.gl/yvsMDq 

https://goo.gl/f8zEh5 

19

Ngày 19

level 37: https://goo.gl/1bx8Wt 

level 38: https://goo.gl/dNBsKf 

Vào folder để lấy bài tương ứng

https://goo.gl/p79SMY 

Đáp án: 

https://goo.gl/AvBWy8 

https://goo.gl/FA356L 

https://goo.gl/tdPJbD