Tin vui: Sau một thời gian cố gắng, kiên trì, tôi đã xây lại website học toefl itp hoàn toàn mới. Ngoài ra, tôi bổ sung rất nhiều kiến thức cũng như công cụ mới trong website để thuận tiện cho các bạn học tập hơn. Các bạn có thể xem video chi tiết:

Chúc mừng các đồng chí đã học được đến bài này. Vậy là chúng ta đã học được hết các kiến thức cơ bản để có thể học được vào phần kiến thức toefl cũng như chiến lược làm toefl itp. Trong phần này, chúng ta sẽ bắt đầu học những kiến thức cơ bản đầu tiên về làm toefl itp.

NĂM CẤU TRÚC CỨNG

Với kiến thức này, các đồng chí không biết biết mệnh đề danh từ, mệnh đề tính từ hay mệnh đề trạng từ nó như thế nào? Các đồng chí chỉ cần học thuộc cho tôi là được. Học thật chắc 5 cấu trúc cứng này nhé.

Tổng hợp lại 5 Cấu trúc cứng trong toefl itp

1.________V+O

S: (Noun; C.noun; Mệnh đề danh từ)

2. S+V________

Thiếu O: (Noun; C.noun; Mệnh đề danh từ)

3. ______S+V+O

Mệnh đề tính từ giản lược; trạng từ;  mệnh đề trạng từ

4. S+V+O_______

Mệnh đề tính từ; trạng từ; mệnh đề trạng từ

5. S, _______,V+O

- Danh từ, Cụm danh từ

- Mệnh đề tính từ

- Trạng từ, Mệnh đề trạng từ

- For example+Noun

- Like+Noun

- Such as+noun

 

CÂU ĐƠN

Hãy tải tài liệu câu đơn trước khi học:  

Các đồng chí hãy down tài liệu về đi in ra. Cách học: Hãy xem cách làm 15 câu đầu. Rồi hãy lấy tài liệu đã in tự làm các câu sau. Sau đó xem video tiếp để xem mình đã tư duy làm đúng chưa và so sánh kết quả.

 

Để học tốt được phần câu đơn này. Thì đồng chí cần học chắc các kiến thức sau đây:

- Các thì trong toefl itp

- Dấu hiện nhận biết từ loại

 

Đây là Video lý thuyết câu đơn và luyện tập: 

 

Xin Chào! Tôi Là Nguyễn Đức Mùi. Rất Vui Khi Bạn Đã Theo dõi toàn bộ bài Viết

Chúc Bạn Thi Tốt!