Tin vui: Sau một thời gian cố gắng, kiên trì, tôi đã xây lại website học toefl itp hoàn toàn mới. Ngoài ra, tôi bổ sung rất nhiều kiến thức cũng như công cụ mới trong website để thuận tiện cho các bạn học tập hơn. Các bạn có thể xem video chi tiết:

Bài 11 và bải 12 chúng ta đã có những video giải đề chi tiết để các đồng chí xem biết cách luyện đề cũng như tư duy. Còn các đề còn lại thì sẽ dành cho các đồng chí luyện tập. Tuy nhiên, Tôi sẽ có gợi ý kiến thức cần học trong mỗi câu để đồng chí ôn luyện kiến thức cũng như tư duy làm bài. Hãy nhớ quy luật nhớ bộ não "Nhớ là sự lắp đi lặp lại đủ số lần" Nếu các đồng chí chưa nhớ, có nghĩa là số lần lặp kiến thức đó của đồng chí chưa đủ số lần. Quyết tâm nào các đồng chí

 

1./ Các đề còn Lại có gợi ý lời Giải 15 câu đầu: 

2./ Các đề còn Lại có gợi ý lời Giải 25 câu sau: 

 

 

 

 

Xin Chào! Tôi Là Nguyễn Đức Mùi. Rất Vui Khi Bạn Đã Theo dõi toàn bộ bài Viết

Chúc Bạn Thi Tốt!